Rachalski, Michał. 2024. „O Logicznych Podstawach Relacji specjalności W Prawie Karnym: Uwagi Krytyczne Do Koncepcji Władysława Woltera”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 86 (1):97-114. https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.06.