Łukasiewicz, Rafał. 2024. „Podobieństwo Fizyczne a dobór Dawcy W Procedurach Medycznie Wspomaganej Prokreacji”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 86 (1):41-60. https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.03.