Przybył, Iwona, Maciej Kokociński, i Magdalena Ziółkowska. 2024. „Decyzje Kobiet O Nazwisku Po ślubie W Wymiarze Diachronicznym I Synchronicznym”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 86 (1):241-64. https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.13.