Haberko, Joanna. 2015. „Charakter Prawny Relacji Rodzice – dorosłe Dzieci W kontekście zobowiązań Alimentacyjnych rodziców”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 77 (4):41-55. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.4.