RPEiS 86(1). 2024. „Front Matter”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 86 (1):1-4. https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.00.