RPEiS 86(1). 2024. „Back Matter”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 86 (1):275-76. https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.17.