Mucha, Joanna. 2024. „Łukasz Wirkus I Marta Pięta-Chrystofiak (red.), Mediacje sądowe I Interwencja Kryzysowa W Teorii I Praktyce. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2023”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 86 (1):265-69. https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.14.