Gomułowicz, Andrzej. 2024. „Prof. Dr Hab. Wojciech Łączkowski. Człowiek Renesansowego Formatu”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 86 (1):273-74. https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.16.