Hryniewicz-Lach, Elżbieta. 2015. „Przestępstwa Z Niewiedzy Lub Zapomnienia”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 77 (4):173-86. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.14.