Kruś, Maciej. 2016. „Publicznoprawny Charakter Roszczeń Odszkodowawczych Za wywłaszczenie nieruchomości”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 78 (2):87-99. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.2.8.