Sepioło-Jankowska, Iwona. 2016. „Oszustwo Podatkowe a przestępstwo Oszustwa W Prawie Polskim I Niemieckim”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 78 (3):65-78. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.6.