Kosiński, Eryk, i Michał Trupkiewicz. 2016. „Gmina Jako Podmiot Systemu Wspierania Wytwarzania Energii Elektrycznej Z Odnawialnych źródeł Energii”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 78 (3):93-107. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.8.