Woźniak, Zbigniew. 2016. „Praca Socjalna a Innowacje społeczne – między Rutyną I Zmianą”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 78 (3):205-30. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.15.