Drozdowski, Rafał. 2016. „Praca Socjalna W zmieniającym Się społeczeństwie”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 78 (3):231-38. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.16.