Ciszewski, Wojciech. 2016. „Neutralność, Demokracja, uspołecznienie”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 78 (4):81-91. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.7.