Demenko, Anna. 2016. „Wypowiedź Jako czynność Sprawcza – Na przykładzie znieważenia Przedmiotu Czci Religijnej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 78 (4):137-49. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.11.