Kowalski, Tadeusz. 2016. „Instytucje Publiczne Oraz Stanowienie I Egzekwowanie Prawa W Polsce W Latach 2009-2015 W Ocenie menedżerów”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 78 (4):159-79. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.13.