Lizińska, Joanna, i Leszek Czapiewski. 2016. „Manipulowanie Zyskami Przez spółki debiutujące Na GPW”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 78 (4):197-212. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.15.