Przybył, Iwona. 2016. „Od panieństwa Do małżeństwa: Zmiana Statusu a Transformacja tożsamości”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 78 (4):233-46. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.17.