Mazur, Dariusz, i Waldemar Żurek. 2017. „Wymiar sprawiedliwości W Polsce U Progu 2017 R. – Wyzwania I zagrożenia”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 79 (1):25-38. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.2.