Wojnowska-Radzińska, Julia. 2017. „Zakaz Arbitralnego Wydalania cudzoziemców W świetle Art. 1 Protokołu Nr 7 Do EKPC I Jego Realizacja W Polskim Prawie I Praktyce – Wybrane Problemy”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 79 (1), 59-71. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.5.