Byczyk, Marcin. 2017. „Walka Z Terroryzmem Jako Zadanie Prawa Karnego – Uwagi Na Marginesie Wprowadzenia Do Kodeksu Karnego Art. 259a”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 79 (1):73-84. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.6.