Wójcicka, Ewa. 2017. „Ustawa Z Dnia 11 Lipca 2014 R. O Petycjach – Uwagi Krytyczne”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 79 (1):159-72. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.12.