Gadkowski, Tadeusz. 2017. „Krzysztof Skubiszewski. Minister Spraw Zagranicznych RP 1989-1993, Red. Piotr Skubiszewski, Janusz Stańczyk”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 79 (1), 265-68. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.19.