Parysek, Jerzy J. 2015. „Miasto W ujęciu Systemowym”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 77 (1), 27-53. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.3.