Pawłowski, Sławomir. 2015. „Konsultacje Obligatoryjne I Fakultatywne W Ustawie O Planowaniu I Zagospodarowaniu Przestrzennym a Zakres uspołecznienia procesów Planowania Przestrzennego”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 77 (1):203-17. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.11.