Kaczmarek, Tomasz, i Michał Wójcicki. 2015. „Uspołecznienie Procesu Planowania Przestrzennego Na przykładzie Miasta Poznania”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 77 (1), 219-36. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.12.