Brzozowski, W. (2017) „Stopniowalność naruszeń konstytucji”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 79(4), s. 5–17. doi: 10.14746/rpeis.2017.79.4.1.