Smolak, M. (2017) „Kultura władzy i kultura uzasadniania w ujęciu Davida Dyzenhausa jako kategorie analizy proponowanych zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 79(4), s. 19–30. doi: 10.14746/rpeis.2017.79.4.2.