Banach, W. (2017) „Kulturowe bariery w kształtowaniu postaw prospołecznych wśród uczestników życia gospodarczego w Polsce”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 79(4), s. 305–312. doi: 10.14746/rpeis.2017.79.4.23.