Hendrykowski, M. (2015) „Teleologia autorstwa”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(2), s. 27-34. doi: 10.14746/rpeis.2015.77.2.2.