Bocheński, M. (2017) „Mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym jako instrument sytuacyjnej prewencji przestępczości w Polsce – uwagi krytyczne”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 79(4), s. 107–119. doi: 10.14746/rpeis.2017.79.4.9.