Mrożek, J. (2017) „Problem konstytucyjności art. 68 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście kontynuacji nauki na studiach doktoranckich”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 79(4), s. 135–147. doi: 10.14746/rpeis.2017.79.4.11.