Bonczkowski, M. (2017) „O normie parametrycznej”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 79(4), s. 149–162. doi: 10.14746/rpeis.2017.79.4.12.