Gołata, K. (2017) „Społeczna nieodpowiedzialność biznesu a niszczenie wizerunku przedsiębiorstwa”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 79(4), s. 215–224. doi: 10.14746/rpeis.2017.79.4.17.