Piechocka-Kałużna, A. (2017) „Zalety i wady wprowadzenia systemu ochrony w sektorze banków spółdzielczych w Polsce”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 79(4), s. 267–284. doi: 10.14746/rpeis.2017.79.4.21.