Tischner, A. (2015) „Wzory przemysłowe między Scyllą a Charybdą”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(2), s. 121–137. doi: 10.14746/rpeis.2015.77.2.9.