Kępiński, J. (2015) „Czy znak towarowy może być utworem?”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(2), s. 177–191. doi: 10.14746/rpeis.2015.77.2.12.