Sokołowska, D. (2015) „Pojęcie i postacie utworu naukowego w świetle prawa autorskiego”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(2), s. 75-89. doi: 10.14746/rpeis.2015.77.2.6.