Lewandowski, K. (2015) „Duch ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – 20 lat ulatniania się”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(2), s. 277-286. doi: 10.14746/rpeis.2015.77.2.19.