Markert, T. (2018) „Rola Komisji Weneckiej w procesie przygotowania konstytucji przez państwa Europy Środkowej i Wschodniej”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 80(1), s. 7-11. doi: 10.14746/rpeis.2018.80.1.1.