Suchocka, H. (2018) „Polska Konstytucja z 1997 roku jako element europejskiego dziedzictwa konstytucyjnego”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 80(1), s. 13–22. doi: 10.14746/rpeis.2018.80.1.2.