Łączkowski, W. (2018) „Trójpodział władz a dobro wspólne”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 80(1), s. 33–38. doi: 10.14746/rpeis.2018.80.1.4.