Płowiec, W. (2018) „Gwarancje zasady nadrzędności Konstytucji”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 80(1), s. 81-91. doi: 10.14746/rpeis.2018.80.1.8.