Florczak-Wątor, M. (2018) „Konstytucja jako źródło obowiązków państwa w stosunku do obywatela”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 80(1), s. 119-131. doi: 10.14746/rpeis.2018.80.1.11.