Sobczak, J. (2018) „Czy wolność słowa i wolność prasy są rzeczywiście potrzebne społeczeństwu i państwu?”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 80(1), s. 133–150. doi: 10.14746/rpeis.2018.80.1.12.