Urbaniak, K. (2018) „Wybory jako demokratyczny sposób kreowania organów władzy publicznej a dobro wspólne”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 80(1), s. 151–167. doi: 10.14746/rpeis.2018.80.1.13.