Gerecka-Żołyńska, A. (2018) „Karnoprawna odpowiedzialność sprawców przestępstw przeciwko dobrom kulturalnym popełnionych w okresie konfliktu zbrojnego jako element międzynarodowej ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 80(1), s. 255–267. doi: 10.14746/rpeis.2018.80.1.20.