Wolska, G. (2018) „Społeczna odpowiedzialność biznesu”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 80(1), s. 301–310. doi: 10.14746/rpeis.2018.80.1.23.