Wierzchosławski, R. P. (2018) „Odpowiedzialność uczelni za kształtowanie postaw obywatelskich studentów”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 80(1), s. 339–354. doi: 10.14746/rpeis.2018.80.1.26.